Municipality Crisis Management System

Σύστημα real time επικοινωνίας και διαχείρισης πολιτών και φορέων για την Πολιτική
Προστασία

  Η ανάγκη

 

Η διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας είναι ένα γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει ο καθένας, ιδίως μέσω των “έξυπνων” συσκευών (smart devices). Οι smart devices παρέσυραν μαζί τους και άλλες τεχνολογίες, λόγω του ότι άλλαξαν τις ανάγκες σε πόρους. Η κάλυψη του 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και στα πιο απομακρυσμένα σημεία πλέον.

 

Παρακολουθώντας τα θλιβερά γεγονότα στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018, εύλογα γεννήθηκε το ερώτημα πώς δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί μια τέτοια τραγωδία έχοντας πλέον τεχνολογικά ”όπλα” στα χέρια μας. Δυστυχώς, η έλλειψη πληροφόρησης και ανταλλαγής στοιχείων/δεδομένων μεταξύ των συντονιστών ήταν η αιτία του κακού. Θλιβερή επιβεβαίωση αυτής της έλλειψης είναι ο εγκλωβισμός των οδηγών στο χαώδες οδικό δίκτυο του Ματιού, ενώ την ίδια στιγμή η Διεύθυνση Τροχαίας συνέχιζε να κατευθύνει και άλλους οδηγούς προς τα εκεί.

 

Μετά από συζήτηση με πυροσβέστες, υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές διαπιστώθηκε πως αυτό δυστυχώς ήταν μόνο ένα περιστατικό ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Εν έτει 2018 είναι ανεπίτρεπτο το πλήρωμα ενός πυροσβεστικού οχήματος να μην έχει πληροφόρηση πού βρίσκεται και πότε φτάνει υδροφόρα για τον ανεφοδιασμό του. Γενικότερα, παρατηρήθηκε ένα χάσμα στις επικοινωνίες μεταξύ κρατικών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική, Γ.Γ.Π.Σ.), υπηρεσιών δημοτικών αρχών (κατά τόπους γραφεία Πολιτικής Προστασίας, υπηρεσίες Δήμων) και εθελοντικών ομάδων. Τα προβλήματα αυτά στην επικοινωνία διογκώνονται ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις που δυνάμεις (πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα κ.α.) στέλνονται ως ενίσχυση σε ένα συμβάν το οποίο είναι σε άγνωστη για αυτές περιοχή.

  Η ιδέα

 

Η αναζήτηση ενός συστήματος που θα απέτρεπε περιστατικά σαν τα προαναφερθέντα απέβη άκαρπη. ‘Εχοντας λοιπόν υπόψιν όλες τις παραπάνω ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν, σε συνδυασμό με τις γνώσεις πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία οδηγηθήκαμε στην ιδέα του σχεδιασμού ενός συστήματος που θα μπορούσε να δείξει στην Τροχαία τον εγκλωβισμό ενός μεγάλου αριθμού οχημάτων στο Μάτι, καθώς και στα πυροσβεστικά οχήματα πως οι υδροφόρες καταφθάνουν άμεσα!

 

Στο ερώτημα πώς θα μπορούσε να υπάρξει εύκολη και καθολική διανομή η απάντηση είναι απλή: μέσω μιας εφαρμογής για smart devices, ενός δηλαδή εργαλείου που πλέον όλοι έχουμε στο χέρι μας. Η εφαρμογή θα στέλνει το στίγμα της συσκευής σε ένα κεντρικό σύστημα. Το κεντρικό αυτό σύστημα θα εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές παρέχοντάς τους ζωντανή απεικόνιση της κατάστασης χωρίς την εμπλοκή των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

 

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα μας προχώρησε στη σχεδίαση ενός συστήματος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις παραπάνω ανάγκες. Έτσι, προτάθηκε το Municipality Crisis Management System (MCMS). Το MCMS καλείται να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες:

 

  • Ενοποίηση των επικοινωνιών σε επίπεδο δήμου, καθώς και σε όποια άλλη αυτοδιοίκητη μονάδα επιβάλλεται από την κατά τόπους διοικητική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας.
  • Διασύνδεση κέντρων επιχειρήσεων και επικοινωνιών (ΚΕΠΙΧ, ΚΕΠΙΚ) όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Απεικόνιση σε διαδραστικό χάρτη των στιγμάτων οχημάτων, εθελοντών, καθώς και συγκέντρωσης πολιτών.
  • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες.
  • Δυνατότητα εκτίμησης της συγκέντρωσης πληθυσμού στο πεδίο για να μπορέσει να επιχειρήσει έκτακτα μέτρα όπως εντολή εκκένωσης ή οδηγίες αντιμετώπισης.

  Τι έχει γίνει ως τώρα

 

Για την υλοποίηση του MCMS απαιτείται η δημιουργία ενός κατάλληλου διαχειριστικού εργαλείου που θα καλύπτει όλες τις παραπάνω ανάγκες, καθώς και της εφαρμογής για smart devices, η οποία θα τροφοδοτεί το σύστημα με στοιχεία και θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας.

 

Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει τον αρχικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πρωτοτύπου. Το συγκεκριμένο πρωτότυπο δημιουργήθηκε κατά το διήμερο Fireathon και περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των βασικών λειτουργιών του διαχειριστικού κομματιού (άντληση δεδομένων από βάση δεδομένων, απεικόνιση στιγμάτων στο χάρτη, επικοινωνία με έναν αποδέκτη, διάκριση ρόλων).

  Επόμενα βήματα

 

Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού είναι το σημαντικότερο βήμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναζήτηση συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα ακόμα βήμα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας. Στόχος των συνεργασιών αυτών θα είναι η περαιτέρω μελέτη της λύσης και ο εμπλουτισμός της και με άλλες πτυχές, καθώς επίσης πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους πιθανούς/μελλοντικούς χειριστές του MCMS, τις δημοτικές αρχές.

  Ανάγκη υποστήριξης

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η σύναψη συνεργασιών είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εκτός των συνεργασιών, είναι βέβαιο πως η χρηματοδότηση κάποιας μορφής είναι επιβεβλημένη, καθώς απαιτείται η αγορά εξοπλισμού (π.χ. κινητά τηλέφωνα με λειτουργικά Android και iOS), υπηρεσιών (π.χ., web design, web hosting, domains, sms gateways), η κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης των χρηστών και, τέλος, τα κόστη που θα προκύψουν για την αναγκαία υποστήριξη του συστήματος.

  Η ομάδα

team_image

Ραφαήλα Γαλανοπούλου

B.Sc. Student in DMST - AUEB
team_image

Σταύρος Καραγιαννίδης

B.Sc. Student in DMST - AUEB
team_image

Διονύσης Μαυραγάνης

B.Sc. Computer Science & Applied Informatics, Senior Developer, Data scientist
team_image

Περικλής Μπαρμπάκος

B.Sc. Student - University of Athens, Junior Software Developer
team_image

Μαργαρίτα Μπελάλη

Civil engineer & postgraduate student
team_image

Δήμητρα Πατρούμπα

Ph.D., Senior Software Engineer
team_image

Χαρίλαος Στάης

Ph.D., Senior Specialist, Software Architecture, Researcher
team_image

Εύα Ανδρονικίδου

Αρχιτέκτονας, Ph.D. Candidate

  Η εμπειρία της ομάδας στο Fireathon!

 

Το Fireathon ήρθε τη στιγμή που όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι από την έκταση της τραγωδίας και παράλληλα ιδιαιτέρως προβληματισμένοι με τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή. Έτσι, στην πρώτη συνάντηση συγκροτήθηκε η ομάδα, της οποίας τα μέλη ήταν άγνωστα μεταξύ τους, αλλά ήταν γνωστός και σαφώς ορισμένος ο σκοπός της: να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν στο να μην υπάρξει παρόμοιο περιστατικό.

 

Παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα ξεκίνησε στην καρδιά του καλοκαιριού και ανεξάρτητα το καθημερινό πρόγραμμα του καθενός, η αφοσίωση όλων των μελών της ομάδας στο σκοπό ήταν αξιοσημείωτη.

 

Μέσα από τις διαφορετικές φάσεις της αξιολόγησης των προτάσεων δόθηκε η ευκαιρία για καλύτερη δόμηση των προτάσεων. Έτσι, φτάσαμε στο 3ήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα διεξαγόταν το hackathon κομμάτι. Δυόμιση μέρες έντονης εργασίας όπου ο στόχος ήταν η απομόνωση λειτουργιών (διαίρει και βασίλευε) και η γρήγορη επίλυση προβλημάτων για τη δημιουργία του proof-of-concept (poc). Δυόμιση μέρες που μας επέτρεψαν να έρθουμε πιο κοντά, να γνωριστούμε καλύτερα, να παθιαστούμε περισσότερο για την πρότασή μας, αλλά να συναναστραφούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες και με άλλες ομάδες που μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα. Δυόμιση μέρες όπου το μεγαλύτερο στοίχημα δεν ήταν ένα τέλειο poc, μια τέλεια παρουσίαση, αλλά η πίστη ότι η πρόταση θα μπορεί στο μέλλον να προσφέρει τα βέλτιστα στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί καμία ιδέα δεν ευδοκιμεί καρπούς αν δεν υπάρχει από πίσω ένα σύνολο ανθρώπων με θέληση να αλλάξουν τα κακώς κείμενα.

 

Ευχαριστούμε τους SciCo, SciFy και Cube που συνέβαλαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα που έχει έναν τόσο ιδιαίτερο σκοπό. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε…  ☺